Tvarovky


KódNázovObrázokCenaJednotky
8854Vsuvka vnútorná 100mm

Vsuvka vnútorná 100mm1,097ks
7894Vsuvka vnútorná 125mm

Vsuvka vnútorná 125mm1,324ks
7895Vsuvka vnútorná 150mm

Vsuvka vnútorná 150mm1,399ks
7896Prechod osový 125/100mm

Prechod osový 125/100mm4,273ks
7897Prechod osový 150/125mm

Prechod osový 150/125mm4,198ks
7904Prechod osový 200/150mm

Prechod osový 200/150mm5,03ks
7769Odbočka jednoduchá 90°, 100/100mm

Odbočka jednoduchá 90°, 100/100mm6,618ks
7721Odbočka jednoduchá 90°, 125/100mm

Odbočka jednoduchá 90°, 125/100mm7,11ks
7889Odbočka jednoduchá 90°, 125/125mm

Odbočka jednoduchá 90°, 125/125mm7,11ks
7890Odbočka jednoduchá 90°, 150/100mm

Odbočka jednoduchá 90°, 150/100mm7,715ks
7908Odbočka jednoduchá 90°, 150/125mm

Odbočka jednoduchá 90°, 150/125mm8,169ks
7891Odbočka jednoduchá 90°, 150/150mm

Odbočka jednoduchá 90°, 150/150mm8,169ks