Vložky s výmenníkom

Krby a krbové kachle boli vždy brané ako zdroje so sálavým spôsobom vykurovania do miestnoti, v ktorej sú inštalované. Vzhľadom ku zvyšujúcej sa energetickej úspornosti objektov, kedy sa stále znižujú výkony potrebné na ich vykurovanie, rastie požiadavka na zriaďovanie sálavej zložky vykurovania krbom a zároveň prichádza požiadavka na využitie krbu i pre vykurovanie ostatných miestností v objekte.

Ideálnym riešením sú práve krbové vložky s teplovodným výmenníkom, ktorý odoberie väčšinu tepla z krbu, odovzdá ho do vykurovacej vody a teplo potom možno ľubovoľne využiť pre ďalšie spotrebiče v objekte - podlahové vykurovanie, ohrevné telesá, zásobník ohriatej pitnej vody, bazén a podobne. U kvalitne konštruovaných teplovodných krbov možno takto využiť až 75 % celkového vykurovacieho výkonu krbu.

: