Nový cenník 2024

27. 3. 2024

Od 1. 4. 2024 platí nový cenník. Novinky a zmeny sú vyznačené červeným písmom, zelenou farbou sú označené znížené ceny a oranžovou zvýšené ceny.

Hlavné novinky:

  • Vnútorné jednotky RegulusHBOX K 106 pre tepelné čerpadlá CTC a RTC
  • Fotovoltické systémy
  • Solárne dvojvetvové čerpadlové skupiny CSE2 SOL
  • Kombinované nádrže HSK 250 PB a HSK 650 PB
  • Guľové kohúty s filtrom FLOW FILTERBALL
  • Trojcestné guľové ventily VZU

K stiahnutiu je aj aktualizovaný Cenník náhradných dielov a Cenník Danfoss.