Na stiahnutie

Stiahnite si vždy najaktuálnejšie prospekty a katalógy a ďalšie dokumenty. Návody a technické listy nájdete vždy u konkrétneho produktu. A to i u produktov, ktoré už nie sú v predaji. V tomto prípade navštívte archív produktov.

Prospekty a katalógy

Katalógy pre jednotlivé produktové skupiny, prípadne prospekty pre niektoré produkty.

Energetické štítkovanie

Triedy energetickej účinnosti výrobkov podľa nariadenia EU č. 811-814/2013.

Vyhlásenia o zhode a certifikáty

Vyhlásenie o technických požiadavkách na výrobky, firemné certifikáty.

Karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov chemických prípravkov a kvapalín.

Reklamácie

Reklamačné postupy a reklamačný formulár.

Záruky

Prehľad záručných podmienok niektorých produktových skupín.