Produkty a riešenia

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá vzduch/voda, tepelné čerpadlá zem/voda, tepelné čerpadlo, príslušenstvo tepelných čerpadiel, regulátory

Solárny ohrev

Solárny ohrev, solárne systémy, solárne panely, slnečné kolektory, strešné háky, držiaky na rovnú strechu, montážne príslušenstvo...

Vetranie s rekuperáciou tepla

Jednotky pre vetranie s rekuperáciou centrálne i lokálne, montážne príslušenstvo, potrubie pre rozvody vzduchu, ohrievače vzduchu

Fotovoltické systémy

Fotovoltické, panely, striedače, nosné konštrukcie, rozvádzače, optimizéry, batériové úložiská, wallboxy

Komponenty

Akumulácia tepla

Zásobníkové ohrievače OPV, akumulačné nádrže, doskové výmenníky, čerpadlové skupiny pre prietokový ohrev OPV, anódy,

Elektrické ohrevné telesá

Elektrické ohrevné telesá do zásobníkov OPV a akumulačných nádrží, do elektrokotlov, do kúpeľňových ohrevných telies

Expanzné nádoby

Expanzné nádoby pre vykurovacie systémy, pitnú vodu a solárne systémy, držiaky a servisné ventily pre expanzné nádoby

Regulácie, termostaty, meranie

Inteligentná ekvitermická regulácia, izbové termostaty, termostaty, teplomery, manometre a termomanometre,
prietokové a tlakové spínače

Ochrana a regulácia kotlov

Regulátory ťahu a dochladzovacie ventily pre kotly na tuhé palivo, termostatické zmiešavacie ventily a čerpadlové skupiny pre spiatočku kotlov na tuhé palivo, záložné zdroje

Súčasti vykurovacích systémov

Čerpadlové skupiny a rozdeľovače pre vykurovacie okruhy, obehové čerpadlá, zónové ventily, zmiešavacie ventily a pohony, termostatické ventily OPV

Chémia, kvapaliny, čistenie

Čistiace tlakové pumpy, chemické prípravky pre čistenie a ochranu, teplonosné nemrznúce kvapaliny, tesnenie závitových spojov

Rúrky a izolácia

Nerezové rúrky pre rozvody vody, solárnych kvapalín a pre rozvody plynu,
izolácie, fitingy

Hliníkové odkúrenie

Odkúrenie turbokotlov
spalinová cesta hliník - AL

Polypropylénové odkúrenie

Odkúrenie kondenzačných kotlov
spalinová cesta polypropylén - PP