Cenník

Cenník obsahuje cca 2000 položiek. Ceny nájdete rovnako v prehľadnom katalógu jednotlivých produktov.

Solárne systémy a tepelné čerpadlá Regulus vyžadujú pre správnu funkciu odbornú inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Naša firma má vyškolenú sieť odborných inštalačných firiem, ktoré na požiadanie predložia platný certifikát vystavený našou firmou, potvrdzujúci, že daná firma je oprávnená vykonávať montáž, uvádzanie do prevádzky a servis našich výrobkov.

Doporučujeme vám nakupovať a nechať si montovať naše výrobky len u nami certifikovaných firiem. Firma Regulus neberie zodpovednosť a záruku za neodborne inštalované výrobky.

Dôrazne neodporúčame nakupovať naše výrobky v internetových obchodoch a nechať si ich inštalovať neodbornými firmami.  V internetových obchodoch sa dokonca objavili plagiáty niektorých našich výrobkov. Nami poskytovanú technickú podporu a garanciu môžete využiť iba v prípade nákupu a montáže u nášho autorizovaného partnera. V opačnom prípade sa budete musieť obrátiť na toho, kto vám tovar predal.

Stornopoplatok

Radi by sme Vás upozornili na zavedenie storno poplatku vo výške 10 % z ceny vráteného tovaru. Zákazník, ktorý sa rozhodne tovar vrátiť je povinný dopraviť ho na vlastné náklady v nepoškodenom obale s čiarovým kódom. Pokiaľ bude tovar alebo obal poškodený  a bude potrebné zabezpečiť opravu alebo prebalenie tovaru, bude výška poplatku úmerne navýšená.

Storno poplatok na tovar Danfoss je  25 % z ceny vráteného tovaru.