Novinky ...

11. 9. 2023

Dodatok cenníka 09/2023

Stiahnite si si nový dodatok cenníka, v ktorom nájdete aj novinky zverejnené v júli a auguste. Novinky sú označené červeným textom, pri náhradách je červenýlen kód. Zníženie ceny oproti cenníku MAREC 2023 je zvýraznené tučne.

Viac informácií