Novinky ...

27. 5. 2022

Nový cenník JÚN 2022

S ohľadom na nárast cien materiálov a vstupných cien od našich dodávateľov sme nútení pri mnohých položkách zvýšiť ceny, a to aj v už prijatých objednávkach, ktoré sa nepodarí odoslať do 31.5.2022.

Viac informácií
21. 4. 2022

Dodatok cenníka

V aktuálnom dodatku cenníka nájdete nové zásobníky a náhrady produktov, ktoré sme vďaka zvýšenému predaju museli nahradiť skôr ako sme predpokladali.

Viac informácií