Kalendár akcií

Každoročne máte šancu zoznámiť sa s našimi produktmi a s navrhovaním systémov s obnoviteľnými zdrojmi tepla na niekoľkých tuzemských i zahraničných výstavách. Pre montážne firmy usporadúvame vždy začiatkom roku produktové školenia.

Výstavy

Tuzemské i zahraničné výstavy, na ktorých nás v blízke dobe môžete nájsť.

Semináre

Semináre usporiadané odbornými inštitúciami, kde prednášajú naši technici.

Školenia

Produktové školenia pre montážne a servisné firmy.

Archív