Viac o vetraní s rekuperáciou tepla

Čo to je vetranie s rekuperáciou tepla

Systém vetrania s rekuperáciou tepla slúži na zaistenie optimálnej výmeny vzduchu v objekte a zároveň minimalizáciu tepelných strát pri vetraní. Tepelné straty vetraním u bežných rodinných domov, kde je vetranie zaistené systémom mikroventilácie alebo okenných štrbín, tvorí až 40 % celkové straty objektu.

Na čo slúži vetranie s rekuperáciou tepla

Moderne nízkoenergetické a pasívne rodinné domy s kvalitným zatesnením sa preto už prakticky bez systému núteného vetrania s rekuperáciou tepla nezaobíjdu. Stále väčšie nároky na tesnosť obvodového plášťa budovy i ostatných konštrukčných prvkov vedú k faktu, že v objekte nie je zaistená dostatočná výmena vzduchu a hrozia problémy s vlhkosľou, s koncentráciou CO2, so vznikom plesní a s množením mikroorganizmov ako sú napr. roztoče, čo mnoho krát môže viesť i k zdravotným problémom obyvateľov domu.

Tieto problémy po inštalácii ventilačného systému odpadajú. Objekt je vetraný automaticky, i v čase kedy nie je obývyný, v tento čas s nižšou intenzitou výmeny vzduchu.

Rekuperačný výmenník je dnes neoddeliteľnou súčasťou moderných vetracích systémov. Slúži k odovzdávaniu tepla medzi odvádzaným znehodnoteným a prívadzaným čerstvým vzduchom do objektu.

Je si však treba uvedomiť, že sa nejedná o vykurovanie, ale iba o zaistenie nutnej výmeny vzduchu s minimálnou stratou tepla. Je teda potrebné v objekte uvažovať s nezávislou vykurovacou sústavou i zdrojom tepla. Vetracie systémy rpe rodinné domy nevyžadujú detailný projekt ani žiadny zložitý výpočet.

Zriadenie systému núteného vetrania s rekuperáciou

V prípade, že máte záujem o vetranie s rekuperáciou, využite dotazník pre zostavenie kalkulácie. Nezáväzný dopytový dotazník slúži ako prvotný zdroj informácií pre návrh systému s maximálnym využitím alternatívnych zdrojov energie pre rodinné domy.

Alebo nás môžete kontaktovať na tel.: +421 51 333 77 70.