Bytový dům J.A.Komenského, Milevsko

Realizace

Solární soustava se skládá z 28 plochých kolektorů Regulus KPS11. Kolektory jsou zapojeny do 7 paralelních kolektorových polí se 4 kolektory. Kolektory zachycená tepelná energie je nemrznoucí solární kapalinou odváděna do solární technologie měděným stoupacím potrubím opatřeným tepelnou izolací AEROFLEX.

Popis

Původnímu systému přípravy teplé vody pomocí výměníku centrálního zásobování tepla byl předřazen solární systém. Původní systém přípravy TV je beze změn ponechán pro dohřev. Studená voda je přiváděna do solárních zásobníků, kde je podle aktuálního stavu solárního systému předehřívána. V případě potřeby dohřevu předehřáté vody solárním systémem je využit buď stávající zdroj CZT nebo nově instalovaný elektrokotel. Stávající systém CZT je využit pro dohřev vody v případě dostatečné přívodní teploty, v ostatních případech je připínán elektrický kotel.

Pořizovací náklady

Celková cena instalace 1 250 000 Kč vč. DPH, z toho
1 000 000 Kč bylo získáno z programu Zelná úsporám.

Projek navrhl: Projektový tým Regulus

  • Bc. Stanislav Němec
  • Ing. Helena Křišíková, Ph.D.
  • Jiří Kalina
  • Vedoucí projektové skupiny: Vít Chmelař