Bytové domy

Inštalácia solárneho systému na prípravu ohriatej pitnej vody zvykne byť spravidla vyústením celkovej revitalizácie bytového domu. Po vykonaní všetkých opatrení vedúcich k zníženiu energetickej náročnosti budovy (zateplenie, výmena okien, zmena regulácie vykurovania atď.) sa priamo ponúka vyriešiť aj otázku zefektívnenia prípravy ohriatej pitnej vody.  Viac...