Fotky vybraných inštalácií

Realizácie

Solárne systémy firmy Regulus boli úspešne realizované ako v domoch rodinných, kde bola solárna energia využitá predovšetkým na prípravu OPV a podporu vykurovania, tak v domoch bytových, aquacentrách a ďalšícdh objektoch občianskej vybavenosti.
Ďalej úspečne prebehli inštalácie tepelných čerpadiel typu vzduch-voda aj zem-voda, a to predovšetkým do rodinných domov ako hlavný zdroj vykurovania objektu a prípravy ohriatej pitnej vody.

Ak ste certifikovaná montážna firma, ktorá montuje solárne systémy a tepelné čerpadlá od firmy Regulus, môžete zaslať fotky vášho realizovaného projektu na web@regulus.cz s krátkym textom k realizácii. Vaše fotky sa dostanú medzi referenčné projekty. Súčasťou referenčných projektov sú odkazy na montážnu firmu, ktorá projekt realizovala. Máte tak šancu osloviť svojho budúceho zákazníka.