J. Misky, Ostrava

Využití solárního systému: Ohřev TV

Počet a typ instalovaných kolektorů: 18 ks KPC 1

Původní zdroj: Centrální zásobování teplem

Způsob dohřevu po instalaci systému: Plynový kotel