Kapitanát u ochranného přístavu, Č. Budějovice

Využití solárního systému: Ohřev TV

Počet a typ instalovaných kolektorů: 9 ks KPS10

Původní zdroj: novostavba