Prečo solárny ohrev vody

Systém solárneho ohrevu vody (nazývaný tiež
fototermický alebo solárny systém) je zdrojom
tepla pre ohrev vody, príp. podporu vykurovania.
Je vhodný ako pre rodinné domy, tak i pre veľké
objekty...

Správne navrhnutý solárny systém pokrýva v slnečných dňoch od jari do jesene celkovú potrebu teplej vody. V ostatných dňoch sa pre dohrev alebo úplný ohrev vody automaticky spína doplnkový zdroj (elektrické ohrevné teleso, plynový kotol a pod.). Solárne systémy môžu byť naviac navrhnuté pre prikurovanie a sezónny ohrev bazéna.

Solárne systémy ohrevu vody sa kvôli podobnému vzhľadu kolektorov často zamieňajú za fotovoltaické systémy.

Prečo si zaobstarať solárny systém

Hlavným dôvodom prečo domácnosti a organizácie zaobstarávajú solárny systém, je výrazná úspora energie, tj.

50 - 65 % úspory ročných nákladov

na prípravu teplej vody. Na ich zaobstaranie je naviac možné získať významnú finančnú dotáciu.

Štandardné spôsoby ohrevu vody (typicky elektrický bojler, prípadne iné zdroje v rámci vykurovania objektu) sú nákladné na spotrebovanú energiu. Hlavne cena elektriny je vysoká a z dlhodobého hľadiska rastie. Oproti tomu solárne systémy ohrevu vody využívajú teplo zo slnka „zdarma“. Solárne systémy celkom nenahradia spotrebu energie, pretože slnko nie je stále k dispozícii, ale výsledne dokážu ušetriť až 65 % z celkovej ročnej energie na prípravu ohriatej pitnej vody.

Solárny systém sa s obľubou nasadzuje hneď pre niekoľko druhov využitia:

  • Príprava ohriatej pitnej vody - primárne využitie
  • Prikurovanie nízkoteplotných systémov (predovšetkým počas jari a jesene)
  • Ohrev bazéna

Šetrnosť voči životnému prostrediu

Využitím energie zo slnka prispievajú solárne systémy ku zníženiu skleníkových plynov a spotreby nerastných surovín. Na rozdiel od fotovoltaických systémov je aj ich likvidácia omnoho jednoduchšia, menej finančne náročná a šetrná k prírode. Hlavnými materiálmi použitými pre solárne systémy sú meď, hliník a nerez. To zaručuje dlhú životnosť a po jej vypršaní jednoduchú ekologickú likvidáciu.

Prečo solárny systém od Regulus?

V obore solárnych systémov sme dlhodobo jedničkou na slovenskom trhu a zároveň významným dodávateľom na dalších trhoch v Európe a Stredomorí. Referencie malých i veľkých projektov nájdete tu.

Zákazníci na našich solárnych systémoch a ich dodávke oceňujú hlavne:

  • Vysokú úsporu energie
  • Extrémne dlhú životnosť
  • Cenovo priaznivé podmienky
  • Plnú integráciu solárneho systému do vykurovacieho systému
  • Kvalitnú technickú podporu

Vysoká úspora energie

Nami dodávané solárne systémy ohrevu vody prinášajú úsporu energie až 65 % ročných nákladov na ohrev vody. Úsporu možno ďalej zvýšiť integrovaným riešením s ostatnými súčasťami vykurovacieho systému so spoločnou akumuláciou tepla a reguláciou.

Extrémne dlhá životnosť

Solárne systémy Regulus sa vzhľadom k použitiu kvalitných materiálov a komponentov vyznačujú extrémne dlhou životnosťou presahujúcu 25 rokov. Životnosť týchto systémov je teda niekoľkonásobne dlhšia ako ich návratnosť.

Cenovo priaznivé podmienky

Neustále vyvíjame systémy pre ohrev vody či vykurovanie a ich komponenty, aby sme pri zachovaní cenovo priaznivých podmienok skĺbili nároky na kvalitu a účinnosť. Katalóg solárnych systémov a komponentov vrátane cien nájdete tu.

Plná integrácia solárneho systému do vykurovacieho systému

Solárny systém často kombinujeme s tepelným čerpadlom, prípadne krbovou vložkou s výmenníkom, do jedného komplexného vysoko úsporného riešenia, ktoré nemožno docieliť oddelenými systémami ohrevu vody a vykurovania.

Kvalitná technická podpora

Dodať solárne systémy ohrevu vody vie niekoľko dodávateľov. Omnoho menej z nich však dokáže navrhnúť vhodný typ solárneho systému a súvisiacich prvkov vykurovacieho systému pre konkrétnu situáciu u zákazníka, zvlášť ak ide o spojenie solárneho systému s existujúcimi alebo novo budovanými zdrojmi tepla (ako napr. tepelné čerpadlá, krbové vložky s výmenníkom, atď.), ich akumuláciu a reguláciu. Návrh úsporného a efektívneho riešenia pre vykurovanie a ohrev vody vrátane podpory so získaním dotácií sú dôležitou súčasťou starostlivosti, ktorú poskytujeme.

Sme k dispozícii aj po dodávke solárneho systému pre záručný a pozáručný servis a ďalej pre rozšírenie alebo optimalizáciu riešenia celkového vykurovania a ohrevu vody. 

Druhy solárnych systémov ohrevu vody

Solárny systém obsahuje niekoľko základných komponentov: solárne kolektory (umiestnené na streche, prípadne na stene alebo na zemnej konštrukcii), potrubie s teplonosnou kvapalinou, obehové čerpadlo a zásobník ohriatej pitnej vody (alebo akumulačnú nádrž).

Solárne kolektory sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach:

1. Ploché kolektory (zvislé alebo vodorovné)

Sú najbežnejšie využívaným typom kolektorov s výborným pomerom výkon/cena.

2. Trubicové kolektory

Sú typické vysokou účinnosťou za extrémnych podmienok, hlavne pre ohrev na vysokú teplotu, pri nízkych vonkajších teplotách, pri nízkej intenzite slnečného žiarenia, majú vysokú účinnosť pri nízkom uhle dopadajúceho slnečného žiarenia.

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy sú často zameňované so solárnymi systémami ohrevu vody (termickými systémami). Solárny termický systém ohrevu vody premieňa energiu získanú zo slnka priamo na teplo a ohrieva teplonosnú kvapalinu v kolektore.

Fotovoltaický systém premieňa energiu získanú zo slnka na elektrickú energiu. Obvykle sa fotovoltaický systém využíva pre dodávky elektriny pre vlastnú spotrebu domu alebo pre dodávku elektriny do siete. Pre ohrev vody v zásobníku ohriatej pitnej vody sa tiež s výhodou využíva prebytkov výroby elektriny. Na našom trhu sa ponúkajú tiež fotovoltaické systémy určené iba pre priamy ohrev vody v zásobníku ohriatej pitnej vody. Pri rozhodovaní o výbere systému vždy odporúčame porovnávať systémy s rovnakým výkonom. Okrem ceny a životnosti jednotlivých systémov môže byť pri rozhodovaní dôležitá plocha, ktorú daný systém na streche zaberá. Fotovoltaický systém s rovnakým výkonom zaberie na streche niekoľkokrát väčšiu plochu ako termický systém, pretože účinnosť fotovoltaických panelov je niekoľkonásobne nižšia ako účinnosť solárnych termických kolektorov.

Koľko stojí solárny systém ohrevu vody, s čím všetkým je potrebné počítať?

Vždy záleží na konkrétnej inštalácii. Samozrejme možno nainštalovať samostatný solárny systém pre ohrev vody a presne spočítať náklady na jeho zaobstaranie. Stále častejšie je ale solárny systém súčasťou komplexne braného vykurovacieho systému, založeného na veľkej kombinovanej akumulačnej nádrži pre vykurovanie aj prípravu ohriatej pitnej vody. Túto nádrž potom spoločne ohrieva napríklad tepelné čerpadlo, krbová teplovodná vložka i solárny systém. To so sebou samozrejme prináša výhodu využitia tepla z viacerých zdrojov. Investícia do solárneho systému je potom pochopiteľne výrazne nižšia, pretože solárny systém ohrieva vodu v nádrži, ktorá je nainštalovaná spoločne pre využitie tepla z krbovej teplovodnej vložky alebo tepelného čerpadla. Rovnako tak regulácie pre tieto zdroje v sebe obvykle zahřňa možnosť riadiť solárny systém, takže nie je nutné kupovať solárnu reguláciu naviac a celý systém so spoločnou reguláciou vykazuje vyššiu celkovú účinnosť. Solárny systém, okrem ohrevu vody zdarma, šetrí v lete životnosť vášho tepelného čerpadla, ktoré na prípravu ohriatej pitnej vody nemusí často spínať.

Celkové náklady možno významne znížit využitím akčných ponúk a niektorých dotačných programov, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii. Z tohto dôvodu odporúčame celý systém dopytovať a nechať si poradiť. Výsledná cena zaobstarania si solárneho systému pre rodinné domy sa pohybuje typicky medzi tisíc až tri tisíc euro a prípad od prípadu sa veľmi líši.

Nechajte si vypracovať ponuku systému solárneho ohrevu aj vy

Poskytnite nám informácie o súčasnom spôsobe ohrevu pitnej vody, prípadne vykurovani a toho, čo plánujete do budúcna využiť. My vám pripravíme návrh úsporného vykurovania a ohrevu vody s využitím solárneho systému, prípadne ďalších zdrojov energie. Odporúčime vám tiež možnosti využitia dotačných programov a spracujeme vám k tomu kompletnú technickú dokumentácii pre vybavenie žiadosti o dotáciu.