Prečo tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sú zdrojom tepla
pre vykurovanie a ohrev vody. Vďaka vysokej
technickej úrovni moderných tepelných
čerpadiel sú úplne rovnocenným zdrojom
tepla ako tradičné kotly, ale s oveľa
úspornejšou prevádzkou.

Hlavné dôvody zakúpenia tepelného čerpadla

Medzi hlavné dôvody prečo domácnosti a organizácie kupujú tepelné čerpadlá patria:

 • Významná úspora energie
 • Pohodlné riešenie vykurovania a ohrevu vody
 • Šetrnosť voči životnému prostrediu

Významná úspora energie

Štandardné spôsoby vykurovania (plynové, elektrické kotly) majú vysoké ročné náklady na energieTepelné čerpadlá získavajú teplo z okolia (z okolitého vzduchu alebo zo zeme), ktoré je „zdarma“. Tepelné čerpadlá spotrebúvavajú iba časť energie pre svoju prevádzku, predovšetkým na chod kompresora, vďaka tomu bývajú účty za energiu menej ako polovičné.

Pohodlné riešenie vykurovania

Plynové kotly vyžadujú ročnú údržbu kotla a revíziu komína. Ešte viac práce a starostí predstavujú kotly na tuhé palivo, ktoré so sebou nesú skladanie uhlia a vyberanie popola, prikladanie a kúrenie. U tepelných čerpadiel všetky tieto starosti odpadajú. Moderné tepelné čerpadlá môžu využívať i existujúce rozvody s radiátormi, tj. bez nutnosti investície do podlahového vykurovania.

Niektoré prevedenia tepelných čerpadiel umožňujú ich vzdialený dohľad pomocou internetu, čím odpadá nutnosť vykonávať a platiť pravidelné ročné prehliadky. Vzdialený dohľad umožňuje v prípade zaznamenanej poruchy alebo iného potenciálneho problému vo  vykurovacom systéme automatické odoslanie e-mailu majiteľovi poprípade servisnej organizácii. Vďaka tomu možno na tepelné čerpadlo získať dlhoročnú záruku.

Šetrnosť voči životnému prostrediu

Pre všetkých, ktorým záleží na ochrane životného prostredia, predstavujú tepelné čerpadlá preferovaný zdroj tepla, keďže životné prostredie zaťažujú podstatne menej ako iné zdroje. Tepelné čerpadlá pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov, znižujú spotrebu nerastných surovín (plynu, uhlia apod.) a kvalitné tepelné čerpadlá nezaťažujú prostredie ani hlukom.

Prečo tepelné čerpadlo od Regulus?

V oblasti vysoke kvalitných tepelných čerpadiel patríme medzi popredných dodávateľov na slovenskom trhu. Dodávka tepelných čerpadiel od nás, na rozdiel od konkurencie, kombinuje všetky podstatné nároky, ktoré zákazníci od dodávateľa tepelných čerpadiel typicky očakávajú:

 • Vysoká úspora energie
 • Veľmi tichý chod tepelného čerpadla
 • Špičková kvalita
 • Vynikajúce parametre
 • Dlhodobá starostlivosť o zákazníka

Vysoká úspora energie

Kladieme dôraz na správny technický návrh celého vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom. Vďaka tomu tepelné čerpadlo môže pracovať optimálne a dosahovať pri dlhej životnosti vyšších úspor. Naviac naše systémy umožňujú súčasne kombinovať a optimálne riadiť ďalšie zdroje tepla, ako sú solárne systémy, krbové teplovodné vložky a bežné kotly. Dosahované úspory sa tak ešte zvyšujú.

Veľmi tichý chod tepelného čerpadla

Hladina hluku nebola u tepelných čerpadiel CTC Enertech nikdy vysoká, u novej generácie sa však konštruktérom podarilo dosiahnuť tak nízkych hodnôt, že sme sa v tejto oblasti stali lídrom trhu.

Špičková kvalita

Dodávame tepelné čerpadlá tradičnej švédskej firmy CTC Enertech, ktorá vyrába tepelnú techniku už od roku 1923. Samotné tepelné čerpadlá vyrába už viac ako 30 rokov. CTC Enertech bol vôbec prvým výrobcom tepelných čerpadiel typu vzduch/voda, patrí medzi špičku v odbore.

Tepelné čerpadlá CTC majú značku európskej Asociácie pre využitie tepelných čerpadiel Q label, ktorého udelenie garantuje hlavne správnosť udávaných parametrov, serióznosť dodávateľa a zaistenie servisu. Pre teplené čerpadlá CTC je charakteristická ich dlhá životnosť, a to i za náročných škandinávskych poveternostných podmienok. I vďaka tomu sa tieto tepelné čerpadlá riadia medzi súčasnú európsku špičku.

Vynikajúce parametre

Výrobca CTC Enertech kladie dôraz na inovácie. Novšie rady tepelných čerpadiel majú v porovnaní s konkurenčnými produktmi špičkové prevádzkové parametre:

 • Vysoká teplota výstupnej vody až +65 °C
 • Ohrev i pri veľmi nízkych vonkajších teplotách až -22 °C pre čerpadlá vzduch/voda
 • Systém s tepelným čerpadlom CTC má energetický štítok najvyššej hodnoty A+++
 • Kompaktné prevedenie – uzatvorený chladivový okruh, jednoduchá montáž
 • Veľmi tichá prevádzka

Dlhodobá starostlivosť o zákazníka

Kúpiť tepelné čerpadlo je u mnohých výrobcov veľmi ľahké. Omnoho náročnejšie je navrhnúť vhodný typ tepelného čerpadla a súvisiacich prvkov vykurovacieho systému pre konkrétnu situáciu u zákazníka. Rada zákazníkov už má alebo si chce kúpiť solárny systém, bazén, krbovú vložku, atď., to všetko je nutné v návrhu zohľadniť tak, aby celý vykurovací systém pracoval efektívne a úsporne. Návrh úsporného riešenia pre vykurovanie a ohrev vody vrátane pomoci s dotačnými programami sú dôležitou súčasťou podpory, ktorú poskytujeme.

Na dodávku tepelného čerpadla naväzuje záručný a pozáručný servis. Náš systém je pripravený pre ďalšie rozšírenie (solárny systém, krbová teplovodná vložka, ohrev bazéna apod.). Ponúkame ďalej riešenie vzdialeného dohľadu vášho vykurovacieho systému, ktoré vám umožní jeho pohodlné nastavovanie a servisné monitorovanie prevádzky tepelného čerpadla i celého vykurovacieho systému.

Naši obchodno-technickí zástupcovia vám sú nablízku, kedykoľvek budete potrebovať získať odbornú pomoc, ponuku alebo realizáciu.

Druhy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sa vyrábajú v dvoch najbežnejších prevedeniach:

Tepelné čerpadlá vzduch/voda

Tepelné čerpadlá vzduch/voda získavajú energiu z vonkajšieho vzduchu. Najnovšie typy tepelných čerpadiel vzduch/voda pracujú dokonca pri vonkajších teplotách do -22 °C. Vyrábajú sa v kompaktnom prevedení, kde je kompletné tepelné čerpadlo umiestnené v jednej kompaktnej jednotke, ako napríklad nami ponúkané modely ECOAIR.

Tepelné čerpadlá sa ďalej vyrábajú v takzvanom Split prevedení, ktoré sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky. Tieto jednotky sa musia pri inštalácii prepojiť potrubímchladivom. Ich zriaďovacia cena je obvykle nižšia, ale ich inštalácia náročnejšia a typicky podliehajú povinným ročným kontrolám.

Tepelné čerpadlá zem/voda

Tepelné čerpadlá zem/voda získavajú energiu zo zeme (sú nezávislé na okolitej teplote vzduchu). Tieto tepelné čerpadlá využívajú teplo buď z hlbinných vrtov alebo z povrchového zemného kolektora (položeného plošne v nezamŕzajúcej hĺbke). Ich zriadenie je vďaka tomu lacnejšie ako hlbinné vrty, ale o niečo drahšie ako kúpa tepelného čerpadla typu vzduch/voda. Tepelné čerpadlo zem/voda sa umiestňuje vo vnútri domu a vyrába sa v dvoch prevedeniach - samostatné tepelné čerpadlo alebo tepelné čerpadlo s akumulačnou nádržou pre vyukrovanie a prípravu ohriatej pitnej vody. Obsahuje ďalej reguláciu a ďalšie prvky domácej kotolnerámci jednej elegantnej centrály s veľkosťou chladničky.

Cena tepelného čerpadla, s čím všetkým je potrebné počítať?

Veľmi záleží na konkrétnej situácii. Samozrejme možno nainštalovať samostatné tepelné čerpadlo pre vykurovanie a presne spočítať náklady na jeho zriadenie. Stále častejšie je ale tepelné čerpadlo súčasťou komplexne tvoreného vykurovacieho systému, založeného na kombinovanej akumulačnej nádrži pre kúrenie i prípravu ohriatej pitnej vody. Túto nádrž potom spoločne ohrieva nielen tepelné čerpadlo, ale aj krbová vložka s výmenníkom alebo solárny systém, prípadne iný zdroj tepla. To so sebou samozrejme prináša výhodu využitia tepla z viacerých zdrojov. Investícia do systému s tepelným čerpadlom a jeho prevádzka je potom pochopiteľne výrazne nižšia, pretože tepelné čerpadlo ohrieva vodu v nádrži, ktorá je nainštalovaná spoločne pre využitie tepla z krbovej teplovodnej vložky alebo solárneho systému. Rovnako tak regulácia pre tieto zdroje v sebe obvykle zahŕňa možnosť riadiť tepelné čerpadlo, takže nie je nutné kupovať samostatnú reguláciu tepelného čerpadla naviac a celý systém tak so spoločnou reguláciou vykazuje vyššiu celkovú účinnosť. Solárny systém alebo krbová vložka s výmenníkom šetrí náklady a životnosť vášho tepelného čerpadla, ktoré nemusí často spínať.

Celkové náklady je možné významne znížiť využitím akčných ponúkdotačného programu, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii. Z tohto dôvodu odporúčame celý systém dopytovať a nechat si poradiť. Výsledná cena zriadenia tepelného čerpadla sa pohybuje typicky mezi 3700 až 11 000 € a prípad od prípadu sa veľmi líši, ceny a typy samotných tepelných čerpadiel nájdete pri jednotlivých produktoch.

Nechajte si navrhnúť tepelné čerpadlo aj vy

Rádi vám pripravíme návrh úsporného vykurovania a ohrevu vody s využitím tepelného čerpadla, prípadne ďalších zdrojov energie, ak nám poskytnete potrebné informácie o súčasnom spôsobe vášho vykurovania a toho, čo plánujete využiť. Výber dodávaných tepelných čerpadiel nájdete tu alebo si môžete stiahnuť katalóg tepelných čerpadiel.