Solárne systémy do bytových domov

Po vykonaní všetkých opatrení vedúcich k zníženiu energetickej náročnosti budovy (zateplenie domu, výmena okien, úprava regulácie vykurovania atď.) sa priamo ponúka vyriešiť i otázku zefektívnenia prípravy ohriatej pitnej vody. Viac ako 40 % obyvateľov našej republiky žije práve v objektoch s viacerými bytovými jednotkami.
Spotreba ohriatej pitnej vody v týchto objektoch nie je rozhodne zanedbateľná a náklady na jej prípravu ešte menej, pretože sa v mnohých prípadoch jedná o veľmi zanedbané systémy pracujúce s veľkými tepelnými stratami hlavne v distribučnej ceste od výmenníkovej stanice, či kotolni ku konečnému spotrebiteľovi a teda s nízkou účinnosťiou vedúcej k vysokej cene teplej vody práve pre koncového zákazníka.

Každý systém je jedinečný

Čo dom to originál. U solárnych sústav na prípravu ohriatej pitnej vody v bytových domoch príliš nemožno kopírovať jednotlivé aplikácie, keďže i dva veľkosťne rovnaké objekty postavené napr. typovou výstavbou sa môžu v mnohých ohľadoch dôležitých pre správne fungovanie solárneho systému líšiť. Preto je dôležité, aby solárny systém navrhoval tým profesionálnych projektantov!

I vo vašom dome usporíte 50% nákladov na prípravu OPV, neváhajte nás kontaktovať.

Pre zákazníkov

Na optimalizáciu výpočtu je výhodné poznať spotrebu OPV v jednotlivých mesiacoch, pretože veľa krát existujú väčšie rozdiely v spotrebe OPV medzi jednotlivými mesiacmi hlavne medzi letným a zimným obdobím. Najdôležitejší údaj je denná spotreba OPV v objekte, podľa ktorej sa veľkosť solárneho systému navrhuje. Tento údaj však nie je vždy k dispozícii, ale možno ho stanoviť výpočtom, podľa spotreby OPV za 1 mesiac, alebo ak ani tento údaj nie je k dispozícii, možno dennú spotrebu OPV stanoviť na základe počtu osôb trvalo žijúcich v objekte a priemernej spotreby OPV na 1 osobu a deň.

Každý objekt je iný, či už v spotrebách OPV, možnosti umiestnenia solárnej technológie či veľkosti strechy pre osadenie slnečných kolektorov a preto je dôležité, aby solárny systém navrhoval tým profesionálnych projektantov!

Firma Regulus má vlastné projekčné oddelenie a ponúka tak všetkým svojim zákazníkom vypracovanie projektovej dokumentácie v ľubovoľnom stupni (projekty pre podanie žiadosti o dotáciu, pre stavebné povolenie, pre vykonanie stavby ... atď). Prvým krokom je však spracovanie štúdie, ktorú vám naši odborníci vypracujú ZDARMA.

Pre montážne firmy

Ak ste certifikovaná montážna firma, ktorá montuje solárne systémy a tepelné čerpadlá od Firmy Regulus a zaváhate či sa pustiť do montáže veľkého solárneho systému pre bytový dom, naši technici Vám radi pomôžu formou technickej konzultácie či podaním akýchkoľvek ďalších informácií.