Dotácie pre bytové domy

Z programu Zelená domácnostiam je možné podporiť inštaláciu solárneho systému alebo tepelného čerpadla v bytových domoch. Výška dotácie je nasledovná:

Pre slnečné kolektory je sadzba 500 €/kW inštaloveného výkonu kolektorov; max. výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.  Pre slnečné kolektory so splnenou podmienkou pre zvýhodnenie 15% je sadzba 575 €/kW.

Pre tepelné čerpadlo je sadzba 380 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla maximálne 5 kW na byt. Pre tepelné čerpadlo so splnenou podmienkou pre zvýhodnenie 15% je sadzba 437 €/kW maximálne 5 kW na byt.

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v bytových domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

V prípade záujmu o ponuku na systém ohrevu vody a vykurovenie tepelnými čerpadlami
použite prosím tento dotazník.