Dotácie pre bytové domy

Z programu Zelená domácnostiam je možné podporiť inštaláciu solárneho systému v bytových domoch. Výška dotácie je nasledovná:

1.) 450 €/kW inštaloveného výkonu kolektorov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; max výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome

2.) 9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu kolektorov presahujúceho 20 kW výkonu pri inštalácii s celkovým výkonom nad 20 kW; max. výška je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome

V prípade záujmu o ponuku na systém ohrevu vody a vykurovenie tepelnými čerpadlami
použite prosím tento dotazník.