Dotácie pre rodinné domy

Využitie obnoviteľných zdrojov v rodinných domoch podporuje program Zelená domácnostiam, z ktorého sú dotované tepelné čerpadlá a slnečné kolektory.

Výška dotácie sa vypočíta na základe výkonu zdroja. Dotácia na tepelné čerpadlá je 380 €/kW výkonu tepelného čerpadla, maximálna výška je 4 370 € na inštaláciu tepelného čerpadla. Podporené je max. 10 kW inštalovaného výkonu.

Pre slnečné kolektory v rodinných domoch je výška dotácie 500 €/ kW inštalovaného výkonu kolektorov; maximálna výška podpory je 2 300 € na inštaláciu. Podporené je teda max. 4 kW inštalovaného výkonu.

V prípade záujmu o ponuku na systém ohrevu vody a vykurovanie tepelnými čerpadlami
použite prosím tento dotazník.

Súhrnný zoznam výšky dotácií pre každý z našich produktov nájdete v prílohe nižšie.