Dotazník pre bytové domy

Dotazník pre vypracovanie štúdie využitia solárnej sústavy na prípravu ohriatej pitnej vody v bytových domoch.

 - takto označené údaje sú povinné

Forma vlastníctva bytového domu:
required:
required:
required:

Kontaktná osoba:

required:
required:
required:
required:
:

Informácie o objekte:

Zvoľte jednotky

required
required
°C
4. Ak nie je známa ročná spotreba tepla na prípravu ohriatej pitnej vody, vyplňte spotrebu tepla na prípravu OPV v jednotlivých letných mesiacoch.
 
:
:
:
required
 
7. Súčasná technológia prípravy ohriatej pitnej vody
   
   

   
   
   
   
   
   
8. Typ strechy
   
   
   
   


   
 
required