Reklamačné oddelenie

Ak nie je výrobok priamo zakúpený v spoločnosti REGULUS-TECHNIK, obráťte sa prosím s reklamáciou na Vášho predajcu alebo montážnu organizáciu. 

Reklamačný postup| Zobraziť (PDF 207 kB)