Akumulační nádrž PSWF 800 N s izolací, 1příruba, 1výměník

Čerpadlová skupina pre udržiavanie vstupnej teploty do kotla (krbu) pomocou termostatického ventilu. Zabraňuje nízkoteplotnej korózii a zanášaniu kotla. Skladá sa z čerpadla Yonos PARA, guľového uzávera k čerpadlu, teplomera, ventilu TSV5B a izolácie. K dispozícii je niekoľko variant s otváracou teplotou 45 až 70 °C.

Obj. kód 15921
Počet výmenníkov 1
Počet prírub 1
Počet návarkov 9
Objem 807 l
Priemer 800 mm
Plocha výmenníka 2.7 m²
Obj. kód 15921