Polypropylénové odkúrenie pre kondenzačné kotly

Odkúrenie je určené pre plynové alebo olejové (s max. 0,2 % síry) nízkoteplotné a kondenzačné kotly s maximálnou teplotou spalín v hrdle kotla 120 °C a v podtlakovej alebo pretlakovej prevádzke. Na odvod spalín sa ako materiál používa polypropylén, ktorý je odolný voči kyslému kondenzátu a dobre tvarovateľný pre jednotlivé diely. Systém odkúrenia je vo vyhotovení súosom ø 60/100 mm alebo ø 80/125 mm, kde sa spaliny vedú vnútornou polypropylénovou rúrkou ø 60 mm (ø 80 mm) a vzduch pre spaľovanie sa nasáva plechovou lakovanou alebo opäť polypropylénovou rúrkou ø 100 mm (ø 125 mm) alebo vo vyhotovení s oddeleným saním vzduchu a výduchom spalín z polypropylénovej rúrky ø 80 mm. Ďalej je v sortimente jednoduché odkúrenie ø 60 mm, ø 100 mm, ø 125 mm a odkúrenie pre kaskády kotlov ø 125 mm a ø 160 mm. Odkúrenie pre kondenzačné kotly je certifikované podľa EN 14471:2013. 

strana: 1 ...
strana: 1 ...