Hliníkové odkúrenie turbo kotlov

Odkúrenie je určené pre plynové kotly s maximálnou teplotou spalín v hrdle kotla  200 °C a v podtlakovej alebo pretlakovej prevádzke. Na odvod spalín sa ako materiál používa hliník. Odkúrenie je odolné i voči pôsobeniu prípadného kondenzátu.
Systém odkúrenia je vo vyhotovení súosom ø 60/100 mm alebo ø 80/125 mm, kde sa spaliny vedú vnútornou hliníkovou rúrkou ø 60 mm (ø 80 mm) a vzduch pre spaľovanie sa nasáva plechovou lakovanou rúrkou ø 100 mm (ø 125 mm) alebo vo vyhotovení s oddeleným saním vzduchu a výduchom spalín z hliníkovej rúrky ø 80 mm. Ďalej je v sortimente jednoduché odkúrenie ø 60 mm (ø 100 mm).
Odkúrenie pre turbo kotly je certifikované podľa ČSN – EN 1856-1:2009 

strana: 1
strana: 1