Aplikácia

Pre podporu našich zákazníkov vyvíjame rôzne aplikácie, ktoré uľahčujú vzájomnú komunikáciu, nastavenie systému a ďalšie.

Generátor schémat s tepelnými čerpadlami Regulus pre regulátor IR 12:

Generátor schém IR

Energetický štítok pre systémy s produktmi Regulus si môžete jednoducho vystaviť pomocou nášho generátora.:

Generátor energetických štítkov

Ukážka menu inteligentného regulátora IR12.:

Demo regulátora IR 12