Energetické štítkovanie

Energetické štítkovanie produktov, ktorých prevádzka je spojená so spotrebou energie (ErP – Energy related Products) vzniklo už v roku 1992. Od septembra 2015 sa týka aj vykurovacích zariadení, ohrievačov vody, zásobníkov a nádrží do 500 l (pozri ďalej na stiahnutie jednotlivé produktové štítky) a systémov, ktoré tieto prvky obsahujú. Viac informácií nájdete v Nariadeniach Komisie 811 až 814 prijatých v roku 2013, ktoré predpisujú pravidlá pre energetické štítkovanie a uvádzanie výrobkov a súprav pre vykurovanie vnútorných priestorov a zariadení pre prípravu ohriatej pitnej vody.

Systémové štítky:

Pri kombinácií zariadení vystavuje tzv. systémový štítok montážna firma. Sú na ňom uvedené údaje, ktoré sú vypočítané z údajov čiastkových prvkov, napríklad vykurovacieho zariadenia, regulácie, zásobníka a solárnych kolektorov. Štítok pre systémy s produktmi Regulus si môžete jednoducho vystaviť pomocou nášho generátora.

Generátor energetických štítkov

Zásobníky ohriatej pitnej vody

Solárne zostavy

Regulátory a termostaty