Čerpadlová sk. ThermoMat 70

Photo: Čerpadlová sk. ThermoMat 70
Stiahnuté z predaja

Čerpadlová skupina automaticky zmiešava vratnú vodu z vykurovacieho systému (alebo akumulačnej nádrže) s výstupnou vodou z kotla a udržuje tak teplotu vratnej vody do kotla na danej minimálnej teplote. Plávajúca spätná klapka umožňuje chladenie kotla samotiažnou cirkuláciou pri výpadku prúdu a zároveň zabraňuje vychladzovaniu akumulačnej nádoby cez kotol po jeho vyhasnutí.

Obj. kód 15048
Pripojenie 5/4"
Teplota 70 °C
Obj. kód 15048