VETRANIE I KÚRENIE
pod palcom!

Jednoducho s aplikáciou Regulus

Aplikácia IR Client slúži na ovládanie tepelného čerpadla a celej vykurovacej sústavy prostredníctvom inteligentného mobilného telefónu s operačným systémom Android.

Aplikáciu je možné stiahnuť na stránkach GooglePlay po zadaní kľúčového slova "regulus" alebo "ir client" do poľa vyhľadávania alebo pomocou tohto priameho odkazu.

Pre iPhone a iPad bude k dispozícii začiatkom roka 2019.

Ľahko prístupné funkcie:

V jednotlivých dlaždiciach HOME stránky môžete jednoducho zmeniť požadovanú teplotu v izbe alebo riadiť intenzitu vetrania v dome. Možno tiež meniť požadovanú teplotu vody alebo spustiť okamžitú cirkuláciu teplej vody.

Inštalácia aplikácie:

Na zobrazenom detaile aplikácie kliknite na tlačidlo NAINŠTALOVAŤ a následne tlačidlo PRIJAŤ (vo vyskakovacom informačnom okne). Aplikácia sa stiahne, nainštaluje a zelené tlačidlo Nainštalovat sa zmení na OTVORIŤ.

Nastavenie pripojení k regulátoru IR:

Po prvom otvorení aplikácie sa objaví stránka, na ktorej sa nastavuje pripojeniu ku konkrétnemu PLC zariadeniu (regulátoru). Pri ďalšom otvorení aplikácie možno na toto nastavenie prejsť pri kliku na tlačidlo PLUS na základnej obrazovke.

Názov inštalácie:
Pomenujte akokoľvek, názov sa bude zobrazovať v zozname pripojení (napr. Kúrenie chata).

Pripojiť cez RegulusRoute?:
Po zaškrtnutí sa automaticky vyplní adresa. Pri pripájaní na verejnú IP adresu nezaškrtávajte a IP adresu zariadenia vyplňte ručne.

Používateľské meno a heslo RegulusRoute:
Vyplňte prihlasovacie údaje pre RegulusRoute (Požívateľské meno a heslo).

Názov IR podľa RegulusRoute:
Vyplňte názov pripojovaného zariadenia - tvorí sa pomocou typu regulátora (spolu bez medzier), medzery, MAC adresy (sériového čísla vyplneného vo formulári Súhlas so sprístupnením regulátora službe RegulusRoute).

Príklad názvu: IR12CTC400 00:0A:14:09:20:0C

Používateľské meno a heslo pre IR:
Vyplňte.

Automaticky pripojiť pri spustení:
Po zaškrtnutí sa k tomuto zariadeniu rovno pripojíte,
ak necháte nezaškrtnuté, zobrazí sa zoznam pripojených zariadení.

Zaškrtnutie je vhodné pre užívateľa s jedným pripojeným zariadením.

Po vyplnení kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ.

Všetky prístupové údaje ste dostali pri vytvorení vzdialeného prístupu k regulátoru prostredníctvom služby RegulusRoute.

Základná obrazovka:

Na základnej obrazovke sa zobrazuje horná lišta s ovládacími tlačidlami a zoznam pripojených zariadení. Ak máte iba jedno pripojené zariadenie a v nastavení ste zaškrtli Automaticky pripojiť pri spustení, nebudete túto obrazovku použivať.

Tlačidlo Lupa - hľadanie v zozname pripojených zariadení

Tlačidlo Plus - pridanie nového zariadenia

Tlačidlo Šípka dole - zmazanie vyrovnávacej pamäti všetkých pripojení

Tlačidlo Otáznik - otvorenie nápovedy

Klik na zariadenie v zozname - pripojenie k regulátoru

Dlhý klik - editácia pripojení.