Izolácia akum.nádrže PS 1100 N - kód 13625

Photo: Izolácia akum.nádrže PS 1100 N - kód 13625
Stiahnuté z predaja
Obj. kód 13626
Počet výmenníkov 0
Počet prírub 0
Počet návarkov 9
Objem 1100 l
Obj. kód 13626