Izolácia akum.nádrže PSWF 1500 N - kód 10142

Photo: Izolácia akum.nádrže PSWF 1500 N - kód 10142
Stiahnuté z predaja
Obj. kód 10151
Počet výmenníkov 1
Počet prírub 1
Počet návarkov 9
Objem 1500 l
Plocha výmenníka 4 m²
Obj. kód 10151