Značky kvality pre tepelné čerpadlá

Q-label

Kvalitu tepelných čerpadiel Regulus CTC zaručovala európska značka kvality Q-label.

HP Keymark

Od júna 2017 sú tepelné čerpadlá ako jedny z prvých v ČR certifikované dobrovoľnou a nezávislou európskou certifikačnou značkou HP KEYMARK, ktorá nahradzuje Q-label aj ďalšie národné (napr. francúzske či britské) značky kvality.


Pre pridelenie značiek kvality musí tepelné čerpadlo spĺňať dané kritéria, ktoré overujú akreditované nezávislé skúšobne alebo testovacie laboratória. Výrobca či distribútor musí zaistiť definované úrovne služieb.

Z kľúčových požiadaviek to sú predovšetkým:
• Zhoda výrobku s medzinárodnými a národnými normami, predpismi a nariadeniami
• Splnenie požiadaviek na minimálnu energetickú účinnosť a maximálnu hladinu akustického výkonu podľa smernice Ecodesign
• Existencia predajnej a distribučnej siete, autorizovaný servis
• Existencia prevádzkových dokumentov v miestnom jazyku krajiny, kde je tepelné čerpadlo distribuované
• Existencia fungujúcej siete starostlivosti o zákazníka v oblasti servisu
• Minimálne dvojročná plná záruka, ktorá musí obsahovať vyhlásenie o tom, že na tepelné čerpadlo budú náhradné diely k dispozícii po dobu najmenej desiatich rokov.

Výsledky testov pre značku HP Keymark sú evidované v databáze, ktorú spravuje Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) pri Európskej komisii. Plnenie parametrov je periodicky kontrolované nezávislou skúšobňou.

Pre užívateľa je dôkazom, že sa jedná o výrobok vysokej kvality, ktorý je v zhode s príslušnými európskymi normami.