Tepelné čerpadlo EcoHeat 310

Photo: Tepelné čerpadlo EcoHeat 310
Stiahnuté z predaja
Obj. kód 11759
Výkon 10 kW
Obj. kód 11759

Na stiahnutie

Popis

Pro optimální činnost tepelného čerpadla je jednotka EcoHeat rozdělena na dvě části - spodní chladnější zónu pro předehřev teplé vody a topení a vrchní teplejší zónu pro dohřev teplé vody pro domácnost. Tepelné čerpadlo pracuje většinu času do spodní části a tudíž úsporněji, pouze v případě vzniku požadavku na teplou vodu pro domácnost, přepne trojcestný ventil a tepelné čerpadlo pracuje do vrchní části, kde dochází k dohřevu předehřáté vody pro domácnost.

Pouze v případě většího odběru energie z akumulační nádrže (např. velký odběr teplé vody) spíná regulace elektrické topné těleso umístěné ve vrchní části akumulační nádrže. Pro maximální úspornost a přesnost dohřevu spíná regulátor elektrické topné těleso postupně po malých krocích (300 W).

Pro zamezení výpadků hlavního jističe (zejména u domů s malou hodnotou hlavního jističe) regulátor v jednotce EcoHeat průběžně měří proud procházející všemi fázemi hlavního jističe objektu. V případě, že se odebíraný proud domácnosti blíží jmenovité hodnotě hlavního jističe, regulace okamžitě sníží příkon tepelného čerpadla (po 300 W krocích odepíná elektrické topné těleso – je-li zapnuté a poté případně vypne i tepelné čerpadlo). Při poklesu odebíraného proudu v domácnosti (vypnutí jiných spotřebičů) regulátor opět obnoví činnost tepelného čerpadla. Snímače proudu ( jsou součástí dodávky EcoHeat) se umisťují na přívod elektrické energie do domu (např. k hlavnímu jističi) a připojují se do řídící jednotky. To umožňuje využít EcoHeat pro vytápění objektů s nízkou hodnotou hlavního jističe, které by jinak elektrokotlem a tepelným čerpadlem nebylo možno vytápět a zároveň umožňuje ušetřit za stálou měsíční platbu zbytečně vysokého hlavního jističe domácnosti.

Technické parametry

EcoHeat 310

Teplota primární okruh/výstup
TČ B0/W25

Výkon [kW] 10,4
Příkon [kW] 1,87
Topný faktor - 5,55
Teplota primární okruh/výstup
TČ B0/W35
Výkon [kW] 10
Příkon [kW] 2,17
Topný faktor - 4,60
Teplota primární okruh/výstup
TČ B0/W55
Výkon [kW] 9,3
Příkon [kW] 3,12
Topný faktor - 2,98
Rozměry a hmotnost Šířka [mm] 600
Výška [mm] 1850
Hloubka [mm] 642
Hmotnost [kg] 260
Elektrický dohřev v krocích 300 W [kW] 0-9
Akumulační nádrž Objem [l] 223
Dodávka TV o teplotě 40 °C při
teplotě v aku. nádrži 60/40 °C
(nahoře/dole)
při odběru TV 8 l/min [l] 283
při odběru TV 12 l/min [l] 157

Topný faktor udáván dle EN 14511 včetně příkonu obou oběhových čerpadel.

Maximální výstupní teplota topné vody z tepelného čerpadla je 65°C!!!
Při přípravě teplé vody dosahuje teploty topné vody až 70°C bez sepnutí elektrického tělesa!!!

Každé tepelné čerpadlo CTC - Regulus je vybaveno omezovačem maximálního proudu při startu kompresoru. EcoHeat může být dodatečně propojen se solárním modulem pro využití sluneční energie ze slunečních termických kolektorů. Sluneční energii lze využít společně s tepelným čerpadlem a zkombinovat tak nejekologičtější zdroje energie. V letním období se sluneční energie využije pro přípravu teplé vody a v topné sezóně sluneční energie pomáhá vytápět dům. Tím zároveň dochází k prodloužení životnosti tepelného čerpadla. U tepelného čerpadla s vrtem je možné použít letní přebytky solárního systému k regeneraci vrtů, a tím zvyšovat efektivitu práce tepelného čerpadla.