Ohrievače vzduchu

Ohrievač sa inštaluje priamo do kruhového potrubia za filter sania vonkajšieho vzduchu pred vstupom do rekuperačnej jednotky. Navrhuje sa predovšetkým na zamedzenie odmrazovacieho režimu rekuperačnej jednotky, a teda možnému vytvoreniu ľahkého podtlaku v dome. Predohrev je ovládaný termostatom a spína sa iba pri nižších vonkajších teplotách.