Ohybné - RegulusFLEX

Nový moderný systém odvodu spalín kondenzačných plynových kotlov.
Flexibilnú rúrku je možné jednoducho ohýbať a kdekoľvek rezať. Po odrezaní požadovanej dĺžky sa na jeden koniec nasadí hrdlo a na druhý koniec pevný kus rúrky. Tak je ohybný kus pripravený pre spojenie s ktorýmkoľvek dielom pevného odkúrenia - kolená, T-kusy, vsuvky atď. Vo vnútri komína sa trubky vystredia pomocou vystreďovacích dielov, na výstupe sa ukončí pomocou komínovej hlavice s krycou doskou. Montáž odkúrenia sa tým výrazne zjednodušuje a čas potrebný na inštaláciu skracuje.

Základnými prvkami systému sú flexibilná rúrka a komínová sada. Komínová sada obsahuje komínovú hlavicu, pätné koleno a vystreďovacie diely. Súčasťou je aj sada zakončenia flexibilnej rúrky, ktorý umožňuje napojenie flexibilnej rúrky na ostatné prvky systému.

Ako doplnkové prvky je do systému možné pridať vsuvku s reviznym otvorom, prípadne ďalšie diely bežné pre jednoduchý systém s priemerom 80 mm. Pre vloženie ďalších dielov do flexibilnej rúrky je možné doobjednať ďalšiu sadu zakončení (1x hrdlo, 1x rúrka). Samostatne objednať možno aj jednotlivé prvky komínovej sady.

RegulusFlex prospekt| Zobraziť (PDF 465 kB)

:
: mm
strana: 1
strana: 1