Prečo expanznú nádobu

Tlakové expanzné nádoby slúžia pre vyrovnávanie zmien objemu kvapaliny spôsobených zmenami jej teploty a pre udržanie pretlaku v sústave v predpísanom rozmedzí. Používajú sa vo vykurovacích systémoch, solárnych systémoch a v okruhoch pitnej vody pri použití zásobníkových ohrievačov.

Nádoby sú vyrobené z kvalitného hlbokoťahaného zváraného oceľového plechu a sú vybavené antikoróznou povrchovou úpravou. V oceľovej nádobe je nepriepustná, veľmi elastická membrána odolná voči vysokým teplotám, ktorá je u nádob od objemu 50 l vymeniteľná. 

Z jednej strany membrány je vyrovnávací plyn a z druhej strany kvapalina. V studenom stave je skoro celý objem expanznej nádoby vyplnený plynom. Pri raste teploty v sústave sa zväčšuje objem a tlak kvapaliny, ta vstupuje do expanznej nádoby a stláča plyn na jej druhej strane. Pri poklese teploty je kvapalina vytlačovaná plynom z expanznej nádoby späť.

Všetky expanzné nádoby sú 100% testované a certifikované podľa Smernice 97/23 EC Európskeho parlamentu a Rady týkajúcich sa tlakových zariadení (PED).

Expanzné nádoby rady HS sú podľa typu určené k prevádzke vo vykurovacích systémoch alebo v uzatvorených chladiacich okruhoch a umužňujú absobrovať zmeny objemu spôsobené zmenou teploty vykurovacej kvapaliny.

Expanzné nádoby rady SL sú určené k prevádzke v solárnych systémoch.

Expanzné nádoby rady HW sú určené k prevádzke v systémoch s prípravou OPV. Okrem zmeny objemu kvapaliny absorbujú i tlakové rázy a tým zvyšujú životnosť a spoľahlivosť zásobníkov OPV i celého systému.

PASPORTY

Od 1.1.2000 sa pasporty k expanzným nádobám podľa platných predpisov neprikladajú.

VÝPOČET OBJEMU

Postup pre výpočet veľkosti expanznej nádoby nájdete tu