Termostaty

Termostaty slúžia na spínanie elektrických obvodov v závislosti na snímanej teplote, vo vykurovaní typicky na spínanie a vypínanie zdroja tepla a tým udržiavanie nastavenej teploty. Sú určené na zabudovanie do panela (napr. kotla), nastavovací gombík alebo resetovacie tlačidlo je umiestnené na paneli alebo pre voľnú inštaláciu, u ktorej je termostat umiestnený v plastovej krabici, ktorá zaisťuje elektrické krytie. 

Prevádzkové termostaty priamo spínajú zdroj tepla podľa teploty nastavenej gombíkom, skrutkovačom alebo fixne nastavenej.

Havarijné termostaty slúžia ako poistka pri zlyhaní prevádzkového termostatu. Pri prekročení teploty termostat rozopne kontakty. Pri poklese teploty sa kontakty znovu zopnú (model s automatickým resetom), alebo nezopnú a spotrebič musí byť uvedený do prevádzky stlačením resetovacieho tlačidla termostatu (obvykle používaný model s manuálnym resetom).

:
:
:
:
°C
strana: 1
strana: 1