Zásobníky ohriatej pitnej vody

Príprava ohriatej pitnej vody je neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek aplikácie, či už sa jedná o rodinný, či bytový dom, ale tiež technologické prevádzky, či kancelárie. Vždy je nutné, aby zásobníkový ohrievač spĺňal tie najprísnejšie kritéria z hľadiska kvality, životnosti a dodávky ohriatej pitnej vody v dostatočnom množstve.

Pri príprave ohriatej pitnej vody tepelným čerpadlom vyvstává veľmi často problém s dostatočnou teplovýmennou plochou výmenníka v zásobníkovom ohrievači. Tento problém bezozbytku riešia špeciálne zásobnikové ohrievače RBC HP so zväčšenou plochou ohrevného výmenníka, ktoré dodávame v objemoch 200 až 1000 litrov. 

Všetky zásobníky sú dodávané vrátane izolácie z mäkkého polyuretanu. Cena izolácie je teda zahrnutá v cene zásobníka.

:
:
:
:
l
:
mm
:
strana: 1
strana: 1