Montážne sady a diely

Na uchytenie slnečných kolektorov na šikmú strechu sa používajú strešné háky kotvené do nosnej časti krovu, prípadne do pridanej podkladnej fošne. Strešné háky je potrebné vyberať s ohľadom na typ a skladbu strešnej krytiny. Montáž slnečných kolektorov na ploché strechy sa vykonáva rovnakým spôsobom ako na strechy šikmé, iba sklon strešnej konštrukcie a strešné háky sú v týchto prípadoch nahradené trojuholníkovou podpernou konštrukciou. Na uchytenie a prepojenie kolektorov navzájom je nutné použiť sadu pre uchytenie a prepojenie podľa počtu kolektorov. Táto sada zaisťuje uchytenie kolektorov do jedného poľa a prepojenie jednotlivých kolektorov medzi sebou. Ďalej je na každé takto vytvorené solárne pole potrebná pripojovacia sada, ktorá rieši napojenie poľa na prívodné a výstupné potrubie, zaslepenie nepoužitých vývodov kolektorov a podľa typu kolektora obsahuje aj jímku pre snímač regulácie a výstup pre odvzdušnenie poľa.

:
strana: 1
strana: 1