Montážne sady a diely

Na uchytenie slnečných kolektorov na šikmú strechu sa používajú strešné háky kotvené do nosnej časti krovu, prípadne do pridanej podkladnej fošne. Strešné háky je potrebné vyberať s ohľadom na typ a skladbu strešnej krytiny. Montáž slnečných kolektorov na ploché strechy sa vykonáva rovnakým spôsobom ako na strechy šikmé, iba sklon strešnej konštrukcie a strešné háky sú v týchto prípadoch nahradené trojuholníkovou podpernou konštrukciou. Na uchytenie a prepojenie kolektorov navzájom je nutné použiť sadu pre uchytenie a prepojenie podľa počtu kolektorov. Táto sada zaisťuje uchytenie kolektorov do jedného poľa a prepojenie jednotlivých kolektorov medzi sebou. Ďalej je na každé takto vytvorené solárne pole potrebná pripojovacia sada, ktorá rieši napojenie poľa na prívodné a výstupné potrubie, zaslepenie nepoužitých vývodov kolektorov a podľa typu kolektora obsahuje aj jímku pre snímač regulácie a výstup pre odvzdušnenie poľa.

:
strana: 1
Picture: Sada pre uchytenie 1 kolektora KPS1
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matice, izolácie pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 4 háky alebo 2 podpery a 1 vzperu.
78,0 €
nie je skladom
Obj. kód: 12178
Picture: Sada pre uchytenie a prepojenie 2 kolektorov KPS1+
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matice, izolácie, priame šrúbenia. Pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 6 hákov alebo 3 podpery a 1 vzperu.
163,0 €
nie je skladom
Obj. kód: 12179
Picture: Sada pre uchytenie a prepojenie 3 kolektorov KPS1+
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matice, izolácie, priame šrúbenia. Pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 8 hákov alebo 4 podpery a 1 vzperu.
215,0 €
nie je skladom
Obj. kód: 12180
Picture: Sada pre uchytenie a prepojenie 4 kolektorov KPS1
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matice, izolácia, priame šrúbenia. Pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 10 hákov alebo 5 podpier a 1 vzperu.
286,0 €
nie je skladom
Obj. kód: 12181
Picture: Sada pre uchytenie a prepojenie 5 kolektorov KPS1
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matice, izolácie, priame šrúbenia. Pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 10 hákov alebo 5 podpier a 1 vzperu.
359,0 €
nie je skladom
Obj. kód: 12182
Picture: Sada pre uchytenie 1 kolektora KPS11
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matice, izolácia Pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 4 háky alebo 2 podpery a 1 vzperu.
88,0 €
nie je skladom
Obj. kód: 12184
Picture: Sada pre uchytenie a prepojenie 2 kolektorov KPS11
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matice, izolácie, priame šrúbenia. Pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 6 hákov alebo 3 podpery a 1 vzperu.
160,0 €
nie je skladom
Obj. kód: 12185
Picture: Sada pre uchytenie a prepojenie 3 kolektorov KPS11
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matice, izolácie, priame šrúbenia. Pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 8 hákov alebo 4 podpery a 1 vzperu.
250,0 €
nie je skladom
Obj. kód: 12186
Picture: Sada pre uchytenie a prepojenie 4 kolektorov KPS11
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matice, izolácie, priame šrúbenia Pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 10 hákov alebo 5 podpier a 1 vzperu.
297,0 €
je skladom
Obj. kód: 12187
Picture: Sada pre uchytenie 1 kolektora KPG1
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matice, izolácie Pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 4 háky alebo 2 podpery a 1 vzperu.
84,0 €
nie je skladom
Obj. kód: 10538
Picture: Sada pre uchytenie a prepojenie 2 kolektorov KPG1
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matica, izolácia, priame šrúbenia; Pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 6 hákov alebo 3 podpery a 1 vzperu.
172,0 €
nie je skladom
Obj. kód: 10539
Picture: Sada pre uchytenie a prepojenie 3 kolektorov KPG1
H profil, držiaky na spodok kolektora, prítlačné doštičky, skrutky, matice, izolácie, priame šrúbenia; Pre uchytenie na strechu nutné objednať podľa typu strechy 8 hákov alebo 4 podpery a 1 vzperu.
230,0 €
nie je skladom
Obj. kód: 10540
strana: 1