Montážne sady a diely

Na uchytenie slnečných kolektorov na šikmú strechu sa používajú strešné háky kotvené do nosnej časti krovu, prípadne do pridanej podkladnej fošne. Strešné háky je potrebné vyberať s ohľadom na typ a skladbu strešnej krytiny. Montáž slnečných kolektorov na ploché strechy sa vykonáva rovnakým spôsobom ako na strechy šikmé, iba sklon strešnej konštrukcie a strešné háky sú v týchto prípadoch nahradené trojuholníkovou podpernou konštrukciou. Na uchytenie a prepojenie kolektorov navzájom je nutné použiť sadu pre uchytenie a prepojenie podľa počtu kolektorov. Táto sada zaisťuje uchytenie kolektorov do jedného poľa a prepojenie jednotlivých kolektorov medzi sebou. Ďalej je na každé takto vytvorené solárne pole potrebná pripojovacia sada, ktorá rieši napojenie poľa na prívodné a výstupné potrubie, zaslepenie nepoužitých vývodov kolektorov a podľa typu kolektora obsahuje aj jímku pre snímač regulácie a výstup pre odvzdušnenie poľa.

:
strana: 1
Picture: Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPR, KPG a KTU
Obj. kód: 7710
Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPR, KPG a KTU
vstup a výstup G3/4"M, 2 x zasl., G3/8"F pre odvzd. vent., jímka pre snímač
25,0 €
Picture: Sada upevňovacia pre 1 kolektor KPR1+
Obj. kód: 12178
Sada upevňovacia pre 1 kolektor KPR1+
na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera
45,0 €
Picture: Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KPR1+
Obj. kód: 12179
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KPR1+
na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera
97,0 €
Picture: Sada pre uchytenie a prepojenie 3 kolektorov KPC1+ a KPR1+
Obj. kód: 12180
Sada pre uchytenie a prepojenie 3 kolektorov KPC1+ a KPR1+
na 8 hákov alebo 4 podpery+1 vzpera
130,0 €
Picture: Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory KPR1+
Obj. kód: 12181
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory KPR1+
na 10 hákov alebo 5 podpier+1 vzpera
183,0 €
Picture: Sada upevňovacia a prepojovacia pre 5 kolektorov KPR1+
Obj. kód: 12182
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 5 kolektorov KPR1+
na 10 hákov alebo 5 podpier+1 vzpera
231,0 €
Picture: Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KPR1+
Obj. kód: 12183
Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KPR1+
Pre uchytenie a dopojenie 1 kolektora k existujúcemu kolektorovému poľu.
60,0 €
Picture: Sada upevňovacia pre 1 kolektor KPR11+
Obj. kód: 12184
Sada upevňovacia pre 1 kolektor KPR11+
na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera
59,0 €
Picture: Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KPR11+
Obj. kód: 12185
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KPR11+
na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera
105,0 €
Picture: Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory KPR11+
Obj. kód: 12186
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory KPR11+
na 8 hákov alebo 4 podpery+1 vzpera
155,0 €
Picture: Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory KPR11+
Obj. kód: 12187
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory KPR11+
na 10 hákov alebo 5 podpier+1 vzpera
200,0 €
Picture: Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KPR11+
Obj. kód: 12188
Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KPR11+
Pre uchytenie a dopojenie 1 kolektora k existujúcemu kolektorovému poľu.
75,0 €
Picture: Sada upevňovacia pre 1 kolektor KPG1
Obj. kód: 10538
Sada upevňovacia pre 1 kolektor KPG1
na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera
64,0 €
Picture: Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KPG1
Obj. kód: 10539
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KPG1
na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera
113,0 €
Picture: Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory KPG1
Obj. kód: 10540
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory KPG1
na 8 hákov alebo 4 podpery+1 vzpera
157,0 €
strana: 1