Nemrznúce kvapaliny a pumpy

Nemrznúce kvapaliny sú určené pre vykurovacie a chladiace systémy vrátane primárnych okruhov tepelných čerpadiel. Kúpiť je ich možné ako koncentráty alebo ako zmes nariedenú na kvapalinu s bodom tuhnutia -15 °C.