Solárne kvapaliny

Solárne kvapaliny odovzdávajú teplo zo slnečnej energie do spotrebiča solárnej energie. Ekologické teplonosné antikorózne kvapaliny SOLARTEN majú nízky bod tuhnutia a sú s prídavkom nejedovatých inhibítorov korózie a stabilizátorov na dosiahnutie zvýšenej tepelnej stability a predĺženej životnosti. SOLARTEN SUPER je kvapalina na báze monopropylénglykolu a jej použitie je podmienkou predĺženej záruky na ploché slnečné kolektory Regulus. SOLARTEN HT je kvapalina na báze vyšších glykolov pre termicky vysoko zaťažené systémy. Nie je možné ju miešať s kvapalinou Solarten Super a jej použitie je podmienkou predĺženej záruky na trubicové slnečné kolektory Regulus.