Dochladzovacie termostatické ventily

Pri prevádzke kotlov na tuhé palivo môže dôjsť k ich prehriatiu, najčastejšie z dôvodu výpadku el. prúdu. Zastaví sa obehové čerpadlo kotla, ktorý má v sebe horúce palivo a teplota vykurovacej vody v kotli začne prudko stúpať, pretože sa teplo z kotla neodvádza. Tomuto nebezpečenstvu je možné predchádzať inštalácií dochladzovacieho ventilu, ktorý ku svojej činnnosti nepotrebuje elektrickú energiu.

:
:
°C
: