Termostatické zmiešavacie ventily

Pri horení sa z paliva okrem iného uvoľňuje vodná para. Ak je teplota spalín dostatočne vysoká, odchádza para so spalinami komínom. Ak sa však spaliny v niektorom mieste podchladí, dochádza ku kondenzácii vodných pár. Vzniknutý kondenzát môže obsahovať veľmi agresívne látky, ktoré spôsobujô rýchlu koróziu a zanesenie teplovýmenných plôch (dechtovanie). Tomu dokážu predíjsť termostatické zmiešavacie ventily TSV, ktoré ...viac o funkcii TSV ventilov

:
Picture: Termostatický ventil TSV5
Termostatický zmiešavací ventil rady pre kotly na tuhé palivo zmiešava chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumulačnej nádrže, s teplou vodou z výstupu kotla a udržuje tak vratnú vodu do kotla, a tým aj jeho teplovýmenné plochy na teplote, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii vodných pár. Vyváženie ventila TSV5 sa vykonáva ručne pomocou vyvažovacieho ventilu v by-passovom potrubí.
Cena od 68,0 €
Picture: Termostatický ventil TSV6
Termostatický zmiešavací ventil pre kotly na tuhé palivo zmiešava chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumulačnej nádrže, s teplou vodou z výstupu kotla a udržiava tak vratnú vodu do kotla a tým aj jeho teplovýmenné plochy na teplote, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii vodných pár. Vyváženie ventilu TSV6 sa vykonáva ručne pomocou vyvažovacieho ventilu v by-passovom potrubí.
Cena od 98,0 €
Picture: Termostatický ventil TSV8
Termostatický zmiešavací ventil rady pre kotly na tuhé palivo zmiešava chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumulačnej nádrže, s teplou vodou z výstupu kotla a udržuje tak vratnú vodu do kotla, a tým aj jeho teplovýmenné plochy na teplote, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii vodných pár. Vyváženie ventila TSV8 sa vykonáva ručne pomocou vyvažovacieho ventilu v by-passovom potrubí.
Cena od 114,0 €