Termostatické zmiešavacie ventily

Pri horení sa z paliva okrem iného uvoľňuje vodná para. Ak je teplota spalín dostatočne vysoká, odchádza para so spalinami komínom. Ak sa však spaliny v niektorom mieste podchladí, dochádza ku kondenzácii vodných pár. Vzniknutý kondenzát môže obsahovať veľmi agresívne látky, ktoré spôsobujô rýchlu koróziu a zanesenie teplovýmenných plôch (dechtovanie). Tomu dokážu predíjsť termostatické zmiešavacie ventily TSV, ktoré ...viac o funkcii TSV ventilov

:
Picture: Termostatický ventil TSV3BMF
Termostatický zmiešavací ventil, ktorý zmiešava chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumulačnej nádrže, s horúcou vodou z výstupu kotla na optimálnu teplotu. Ventil má automatické vyvažovanie by-passu. Pripojovací rozmer - 2x 1“ vonkajší na vstupoch, prevlečná matica G 1“ F na výstupe AB - pre pripojenie obehového čerpadla.
Cena od 55,0 €