Termostatické zmiešavacie ventily

Pri horení sa z paliva okrem iného uvoľňuje vodná para. Ak je teplota spalín dostatočne vysoká, odchádza para so spalinami komínom. Ak sa však spaliny v niektorom mieste podchladí, dochádza ku kondenzácii vodných pár. Vzniknutý kondenzát môže obsahovať veľmi agresívne látky, ktoré spôsobujô rýchlu koróziu a zanesenie teplovýmenných plôch (dechtovanie). Tomu dokážu predíjsť termostatické zmiešavacie ventily TSV, ktoré ...viac o funkcii TSV ventilov

:
Picture: Termostatický ventil TSV3BF
sada k obehovému čerpadlu: 2x G 1" F + prevlečná matica 6/4", šrúbenie 6/4" x 1", otváracia teplota 55 °C, by-pass
Cena od 66,0 €