Termostatické čerpadlové skupiny

Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT s termostatickými zmiešavacími ventilmi plnia rovnakú funkciu ochrany kotla ako ventily TSV a naviac zjednodušujú montáž, pretože sú osadené aj obehovými čerpadlami kotlového okruhu a ďalšími prvkami. Podobné sú aj čerpadlové skupiny RegulusTOP s trojcestným zmiešavacím ventilom a pohonom so zmiešavaním na konštantnú teplotu.
Čerpadlové skupiny RegulusBIO - pre spiatočku kotlov aj vykurovací systém - naviac obsahujú komponenty nutné pre správnu funkciu kúrenia aj prípravy ohriatej pitnej vody. Znižujú dobu montáže aj jej cenu.

Termostatické čerpadlové skupiny sa skladajú z:

 • obehového čerpadla kotlového okruhu
 • termostatického zmiešavacieho ventilu
 • prípadných ďalších komponentov

Automaticky zmiešavajú vratnú vodu z vykurovacieho systému (alebo akumulačnej nádrže) s výstupnou vodou z kotla, a udržiavajú tak teplotu vratnej vody do kotla na danej minimálnej teplote.

Poskytujeme niekoľko modelov termostatických čerpadlových skupín, ktoré sa líšia jednotlivými prvkami:

RegulusRGMAT (skôr REGOMAT)

 • RGMAT E G - izolovaný model s čerpadlom Grundfos UPM3 s pripojením 1" alebo 5/4" s ventilom TSV B
 • RGMAT E W - izolovaný model s čerpadlom Wilo Yonos PARA s pripojením 1" alebo 5/4" s ventilom TSV B
 • RGMAT E W-PWM - iz. model s čerpadlom Wilo PARA iPWM1 s pripojením 1" alebo 5/4" s ventilom TSV B
 • RGMAT EA G - izolovaný model s čerpadlom Grundfos UPM3 s pripojením 1" alebo 5/4" s ventilom TSV
 • RGMAT EA W - izolovaný model s čerpadlom Wilo Yonos PARA s pripojením 1" alebo 5/4" s ventilom TSV

RegulusTOP (skôr REGOMIX)

 • CSE MIX FIX G - s 3c zmiešavacím ventilom s pohonom na konštantnú teplotu a čerpadlom UPM3
  s pripojením 1" alebo 5/4"
 • CSE MIX FIX W - s 3c zmiešavacím ventilom s pohonom na konštantnú teplotu a čerpadlom Wilo Yonos PARA
  s pripojením 1" alebo 5/4"

ThermoMat 2.0

 • ThermoMat - s čerpadlom UPM3 a spätnou klapkou

Plávajúca spätná klapka v termostatických skupinách ThermoMat umožňuje chladenie kotle samotiažnou cirkuláciou pri výpadku prúdu a zároveň zabraňuje vychladzovaniu akumulačnej nádoby cez kotol po jeho vyhasnutí.

Termostatické skupiny poskytujeme v prevedeniach s minimálnou výstupnou teplotou v rozsahu 45-72 °C.

RegulusBIO

Tieto skupiny urýchľujú inštaláciu kotlov tým, že obsahujú všetky dôležité komponenty nutné pre ochranu kotla a správnu funkciu kúrenia aj ohrevu ohriatej pitnej vody. Sú určené pre montáž priamo na výstupné potrubie z kotla alebo na stenu.

 • Čerpadlové skupiny BIO sú určené pre kotly na tuhé palivá bez akumulačnej nádoby.
 • Čerpadlové skupiny BIO MIX sú určené pre kotly na tuhé palivá s akumulačnou nádobou. Tieto čerpadlové skupiny MIX obsahujú trojcestný zmiešavací ventil vykurovacieho systému s pohonom alebo bez pohonu (MIX-BP), prípadne aj regulátor TRS6 K.

Čerpadlová skupina RegulusBIO je určená pre vykurovacie systémy s krbom alebo kotlom na tuhé palivá, popr. s ďalším spínaným zdrojom, akumulačnej nádrže s prípravou ohriatej pitnej vody.  Skupina je hydraulicky i elektricky prepojená vrátane napájacieho kábla s vidlicou do zásuvky a 4 teplotných snímačov.