Termostatické čerpadlové skupiny

Čerpadlové skupiny s termostatickými zmiešavacími ventilmi plnia rovnakú funkciu ochrany kotla ako ventily TSV a naviac uľahčujú montáž, pretože sú osadené i obehovými čerpadlami kotlového, prípadne vykurovacieho okruhu a ďalšími prvkami.
Čerpadlové skupiny CS TSV - pre spiatočku kotlov i vykurovací systém - naviac obsahujú komponenty nutné pre správnu funkciu vykurovania aj prípravy ohriatej pitnej vody. Znižujú čas montáže i jej cenu.

Termostatické čerpadlové skupiny REGOMAT, REGOMIX, THERMOVAR

Skladajú sa z:

 • obehového čerpadla kotlového okruhu
 • termostatického zmiešavacieho ventilu
 • prípadných ďalších komponentov.

Automaticky zmiešavajú vratnú vodu z vykurovacieho systému (alebo akumulačnej nádrže) s výstupnou vodou z kotla a udržujú tak teplotu vratnej vody do kotla na danej minimálnej teplote.

Ponúkame niekoľko modelov termostastických čerpadlových skupín, ktoré sa líšia jednotlivými prvkami:

 • REGOMAT E G - izolovaný model s čerpadlom Grundfos UPM3 s pripojením 1" alebo 5/4" s ventilom TSV B
 • REGOMAT E W - izolovaný model s čerpadlom Wilo Yonos PARA s pripojením 1" alebo 5/4" s ventilom TSV B
 • REGOMAT EA G - izolovaný model s čerpadlom Grundfos UPM3 s pripojením 1" alebo 5/4" s ventilom TSV
 • REGOMAT EA W - izolovaný model s čerpadlom Wilo Yonos PARA s pripojením 1" alebo 5/4" s ventilom TSV
 • REGOMAT G - s čerpadlom Grundfos UPM3, bez izolácie
 • REGOMAT W - s čerpadlom Wilo Yonos PARA, bez izolácie

 • CSE MIX G - s 3c zmiešavacím ventilom s pohonom a čerpadlom UPM3 s pripojením 1" alebo 5/4"
 • CSE MIX W - s 3c zmiešavacím ventilom s pohonom a čerpadlom Wilo Yonos PARA s pripojením 1" alebo 5/4"
 • CSE MIX FIX G - s 3c zmiešavacím ventilom s pohonom na konštantnú teplotu a čerpadlom UPM3 s pripojením 1" alebo 5/4"
 • CSE MIX FIX W - s 3c zmiešavacím ventilom s pohonom na konštantnú teplotu a čerpadlom Wilo Yonos PARA s pripojením 1" alebo 5/4"

ThermoMat 2.0

 • ThermoMat - s čerpadlom UPM3 a spätnou klapkou

Plávajúca spätná klapka v termostatických skupinách ThermoMat umožňuje chladenie kotla samotiažnou cirkuláciou pri výpadku prúdu a zároveň zabraňuje vychladzovaniu akumulačnej nádoby cez kotol po jeho vyhasnutí.

Termostatické skupiny poskytujeme v prevedeniach s minimálnou výstupnou teplotou 45 °C, 55 °C, 65 °C a 72 °C.

Čerpadlové skupiny CS TSV

Tieto skupiny urýchľujú inštaláciu kotlov tým, že obsahujú všetky dôležité komponenty nutné pre ochranu kotla a správnu funkciu vykurovania i ohrevu pitnej vody. Sú určené pre montáž priamo na výstupné potrubie z kotla alebo na stenu.

 • Čerpadlové skupiny CS TSV sú určené pre kotly na tuhé palivá bez akumulačnej nádoby.
 • Čerpadlové skupiny CS TSV MIX sú určené pre kotly na tuhé palivá s akumulačnou nádobou. Čerpadlové skupiny CS TSV MIX obsahujú trojcestný zmiešavací ventil vykurovacieho systému buď s ručným ovládaním alebo elektronickou reguláciou (verzia P).

Všetky tieto čerpadlové skupiny ponúkame v dvoch modeloch, ktoré sa líšia použitými obehovými čerpadlami:

 • W - nízkoenergetické obehové čerpadlo Wilo Yonos PARA
 • G - nízkoenergetické obehové čerpadlo Grundfos UPM3