Ochrana a regulácia kotlov

V tejto kapitole nájdete produkty, ktoré sa dajú rozddeliť do 3 skupín podľa ich účelu:

  • ochrana kotlov proti prehriatiu
    (dochladzovacie ventily, záložné zdroje),
  • ochrana kotlov proti zanášaniu a korózii teplovýmenných plôch
    (termostatické zmiešavacie ventily a čerpadlové skupiny s nimi),
  • regulácia výkonu kotla
    (regulátory ťahu).

Picture: REGOMAT E W
TSV3B + čerpadlo Wilo Yonos PARA + termoizolačný obal s teplomerom + guľový ventil
Cena od 180,0 €
Picture: REGOMAT E W 5/4
TSV5B + čerpadlo Wilo Yonos PARA + termoizolačný obal s teplomerom + guľový ventil
Cena od 210,0 €