Ochrana a regulácia kotlov

V tejto kapitole nájdete produkty, ktoré sa dajú rozddeliť do 3 skupín podľa ich účelu:

  • ochrana kotlov proti prehriatiu
    (dochladzovacie ventily, záložné zdroje),
  • ochrana kotlov proti zanášaniu a korózii teplovýmenných plôch
    (termostatické zmiešavacie ventily a čerpadlové skupiny s nimi),
  • regulácia výkonu kotla
    (regulátory ťahu).

Picture: REGOMAT E W 5/4
TSV5B + čerpadlo Wilo Yonos PARA + termoizolačný obal s teplomerom + guľový ventil
Cena od 210,0 €
Picture: Čerpadlová sk. CS TSV MIX P W
pre kotol a vykurovací systém s akum. nádržou, spiatočka kotla 65 °C, 3c zmiešavací ventil vykurovacieho systému s pohonom
Cena od 540,0 €
Picture: Čerpadlová sk. CS TSV MIX P G
pre kotol a vykurovací systém s akum. nádržou, spiatočka kotla 55 °C, 3c zmiešavací ventil vykurovacieho systému s pohonom 230 V
Cena od 540,0 €