Ochrana a regulácia kotlov

V tejto kapitole nájdete produkty, ktoré sa dajú rozddeliť do 3 skupín podľa ich účelu:

  • ochrana kotlov proti prehriatiu
    (dochladzovacie ventily, záložné zdroje),
  • ochrana kotlov proti zanášaniu a korózii teplovýmenných plôch
    (termostatické zmiešavacie ventily a čerpadlové skupiny s nimi),
  • regulácia výkonu kotla
    (regulátory ťahu).

Picture: Termostatický ventil TSV5
Termostatický zmiešavací ventil rady pre kotly na tuhé palivo zmiešava chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumulačnej nádrže, s teplou vodou z výstupu kotla a udržuje tak vratnú vodu do kotla, a tým aj jeho teplovýmenné plochy na teplote, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii vodných pár. Vyváženie ventila TSV5 sa vykonáva ručne pomocou vyvažovacieho ventilu v by-passovom potrubí.
Cena od 74,0 €
Picture: Termostatický ventil TSV6
Termostatický zmiešavací ventil pre kotly na tuhé palivo zmiešava chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumulačnej nádrže, s teplou vodou z výstupu kotla a udržiava tak vratnú vodu do kotla a tým aj jeho teplovýmenné plochy na teplote, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii vodných pár. Vyváženie ventilu TSV6 sa vykonáva ručne pomocou vyvažovacieho ventilu v by-passovom potrubí.
Cena od 98,0 €
Picture: Termostatický ventil TSV8
Termostatický zmiešavací ventil rady pre kotly na tuhé palivo zmiešava chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumulačnej nádrže, s teplou vodou z výstupu kotla a udržuje tak vratnú vodu do kotla, a tým aj jeho teplovýmenné plochy na teplote, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii vodných pár. Vyváženie ventila TSV8 sa vykonáva ručne pomocou vyvažovacieho ventilu v by-passovom potrubí.
Cena od 114,0 €