Rozdeľovače a vyrovnávače tlakov

Rozdeľovače rozdeľujú vykurovaciu vodu z jedného zdroja do jednotlivých vykurovacích okruhov. Rozdeľovače typu HV-SG umožňujú pripojiť bezpečnostnú skupinu (poistný a odvzdušňovací ventil,  tlakomer - v izoláacii) a expanznú nádobu či vypúšťací ventil.

Vyrovnávače tlakov dynamicky vyrovnávajú tlaky vo vykurovacom systéme spôsobené rôznymi prietokmi čerpadlových skupín a kotla.