Rozdeľovače a vyrovnávače tlakov

Rozdeľovače rozdeľujú vykurovaciu vodu z jedného zdroja do jednotlivých vykurovacích okruhov. Rozdeľovače typu HV-SG umožňujú pripojiť bezpečnostnú skupinu (poistný a odvzdušňovací ventil,  tlakomer - v izoláacii) a expanznú nádobu či vypúšťací ventil.

Vyrovnávače tlakov dynamicky vyrovnávajú tlaky vo vykurovacom systéme spôsobené rôznymi prietokmi čerpadlových skupín a kotla.

Picture: Rozdeľovač/zberač - HV 60/125 SG
pre výkon do 50 kW, max. prietok 2 m3/h, max. tlak 6 bar, pre 2/3 vykurovacie okruhy, bočné pripojenie s vnútorným závitom G 3/4" k expanznej nádobe a/alebo vypúšťaciemu ventilu
Cena od 205,0 €