Ventily termostatické OPV

Termostatické zmiešavacie ventily zaisťujú bezpečnú konštantnú teplotu na odberových miestach ohriatej pitnej vody, chránia spotrebieľa pred oparením. Pridávajú sa k zásobníkovým ohrievačom v solárnych sústavách alebo v systémoch s kotlami na tuhé palivo. K termostatickým ventilom je možné dodať sadu spätných ventilov.

:
:
strana: 1
strana: 1