Ventily zmiešavacie

Zmiešavacie ventily slúžia na zmiešavanie dvoch kvapalín s rôznou teplotou v takom pomere, aby bola z ventilu docielená konkrétna požadovaná výstupná teplota. Trojcestné ventily zmiešavajú z dvoch prívodov do jedného výstupu, zmiešavaním teda znižujú alebo zvyšujú prietok v jednotlivých prívodoch. Typické použitie týchto ventilov je pre zmiešavanie vykurovacej vody do vykurovacích okruhov (podlahové, stenové vykurovanie, ohrevné telesá), alebo zmiešavanie spiatočky kotlov na tuhé palivo na zamedzenie nízkoteplotnej korózie. Tam, kde je nutné zaistiť konštantný neškrtený prietok i na prívode do zmiešavacieho ventilu, je nutné použiť štvorcestný zmišavací ventil, ktorý zaisťuje zmiešavanie na požadovanú teplotu, pri zachovaní prietokov na oboch stranách ventilu.

:
:
:
:
:
strana: 1
strana: 1