Ventily zónové

Zónové ventily slúžia na riadenie smeru prietoku do jednotlivých zón hydraulických rozvodov (napr. vykurovacích, solárnych alebo chladiacich systémov, rozvodov vody a pod.). Dvojcestné majú za úlohu iba zatvárať alebo otvárať jednotlivé hydraulické okruhy, trojcestné sa niekedy tiež označujú ako „hydraulické výhybky“, čo presne popisuje ich činnosť - z jedného spoločného vstupu smerujú prietok do jedného z ďalších dvoch výstupov podľa toho, či sú zopnuté alebo vypnuté. Zónové ventily sa ďalej delia podľa použitia, maximálnych a uzatváracích tlakov, teplôt a typov kvapalín, typov elektrických pohonov a bezpečnostných funkcií.

:
:
:
:
:
strana: 1
strana: 1